HANO mjere za sprječavanje širenja zaraze COVID-19

Kompanija HANO od početka pojave epidemije COVID-19 prati stanje i redovno akutualizira mjere zaštite uposlenika i kupaca.

Jesen je počela sa povećanim brojem zaraze u BiH. Moramo skrenuti pažnju da je u proljeće i ljeto bila samo vježba za COVID-19, sada je stvarnost isprepletena Coronom, i sve ono što smo vježbali sada treba i primjeniti.

Trenutno je na snazi obavezna upotreba maski za zaštitu lica kako za kupce, tako i za uposlenike, te je obavezna dezinfekcija ruku prije ulaska u prostorije.

Dezinfekcija prostorija se vrši jedanput dnevno u najpovoljnije vrijeme.

Vozači teretnih vozila prilikom ulaska u krug fabrike dobijaju posebna uputstva o ponašanju, dostavi i preuzimanju robe.

HANO nije prekidao proizvodnju u toku pojačanih mjera zaštite koje je uveo Federalni i Kantonalni Krizni štab.

Uvode se posebne mjere zaštite prilikom izlaska na mjerenje i ugradnju u prostorijama kupaca.

S obzirom na nedostajuće podatke oko adresa i imena osoba koje su pod samoizolacijom ili karantinom, a da bi smo zaštitili uposlenike i kupce, uveli smo obavezno potpisivanje Izjave o samoizolaciji ili karantinu.

Naši uposlenici na mjerenju i ugradnji su obavezni predati kupcu formular izjave prije početka bilo kakve radnje formular Izjave, kojom kupac potvrđuje da on ili njegovi ukućani u posljednjih 15 dana nisu bili stavljeni u samoizolaciju ili karantin.

Kupac ima pravo i da ne potpiše izjavu ali u tom slučaju se neće pristupiti niti mjerenju niti ugradnji, a u slučaju da je  već izvršena uplata kupcu će se vratiti novac.

Također prilikom mjerenja ili ugradnje kupci su obavezni da budu u drugoj prostoriji dok se obavi mjerenje ili ugradnja (nakon što se razmjene informacije).

Hvala vam na razumijevanju, držite distancu, nosite propisno masku i budite zdravo!

Izjavu možete pogledati na linku ispod.

Bos_Izjava_COVID19

Slične novosti