HANO d.o.o.

HANO spada u red vodećih kompanija za proizvodnju aluminijskih staklenih fasada i aluminijske bravarije u Bosni i Hercegovini i šire, dizajnirajući, producirajući i montirajuci fasade na nekima od najprestižnijih objekata u regionu, i pružajući usluge najviše razine kvaliteta prema međunarodno priznatim standardima.

Ime HANO stoji kao sinonim za najsofisticiranije fasadne konstrukcije. U periodu od dvije decenije, kompanija se razvila u vodeću firmu u oblasti aluminijuma u građevinarstvu (HANO) i procesiranog stakla (RAMA-GLAS) i to ne samo kao izvođač i distributer o okviru građevinskog sektora, već i kao autoritet u domenu pružanja potpunog arhitektonskog rješenja. Neprekidni process istraživanja i razvoja kao i investiranje u najsavremenija tehnološka rješenja i čvrstu vezanost i dosljednost u praćenju međunarodno priznatih relevantnih standarda, doveli su do toga da je HANO stekao zavidnu reputaciju za kvalitet svoje usluge i inovativnosti kako na domaćem tako i na ino tržištu.

Kompanija posjeduje savremene njemačke mašine za procesiranje aluminijiskih profila, proizvodnju aluminijskih fasada i aluminijske bravarije. Cjelokupna oprema je smještena u cc 2550 m2 zatvorenih proizvodnih pogona.

Kapacitet instaliranih pogona je proizvodnja cca 1000m2 fasade u jednom kalendarskom mjesecu. Kompanija takođe posjeduje savremenu opremu za preradu aluminijskih kompozitnih panela kao I drugih vrsta panela za vanjsku primjenu, dekorativnih panela I panela za primjenu u enterijeru.

HANO d.o.o.

HANO spada u red vodećih kompanija za proizvodnju aluminijskih staklenih fasada i aluminijske bravarije u Bosni i Hercegovini i šire, dizajnirajući, producirajući i montirajuci fasade na nekima od najprestižnijih objekata u regionu, i pružajući usluge najviše razine kvaliteta prema međunarodno priznatim standardima.

Ime HANO stoji kao sinonim za najsofisticiranije fasadne konstrukcije. U periodu od dvije decenije, kompanija se razvila u vodeću firmu u oblasti aluminijuma u građevinarstvu (HANO) i procesiranog stakla (RAMA-GLAS) i to ne samo kao izvođač i distributer o okviru građevinskog sektora, već i kao autoritet u domenu pružanja potpunog arhitektonskog rješenja.

Neprekidni process istraživanja i razvoja kao i investiranje u najsavremenija tehnološka rješenja i čvrstu vezanost i dosljednost u praćenju međunarodno priznatih relevantnih standarda, doveli su do toga da je HANO stekao zavidnu reputaciju za kvalitet svoje usluge i inovativnosti kako na domaćem tako i na ino tržištu.

Kompanija posjeduje savremene njemačke mašine za procesiranje aluminijiskih profila, proizvodnju aluminijskih fasada i aluminijske bravarije. Cjelokupna oprema je smještena u cc 2550 m2 zatvorenih proizvodnih pogona.

Kapacitet instaliranih pogona je proizvodnja cca 1000m2 fasade u jednom kalendarskom mjesecu. Kompanija takođe posjeduje savremenu opremu za preradu aluminijskih kompozitnih panela kao I drugih vrsta panela za vanjsku primjenu, dekorativnih panela I panela za primjenu u enterijeru.


Misija i vizija

Misija

HANO d.o.o. postoji da bi izrađivao i vršio montažu proizvoda koji:

 • zadovoljavaju specificirane zahtjeve i potrebe kupaca (investitora), i korisnika istih,
 • potpuno zadovoljavaju arhitektonske zahtjeve projekata (objekata u koje se ugrađuju),
 • smanjuju gubitke i smanjuju utrošak toplotne energije u objektima u koje se ugrađuju,
 • štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od štetnih atmosferskih uticaja,
 • štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od okolinske buke,
 • daju vrhunski estetski izgled proizvodima u koje se ugrađuju,
 • doprinose zaštiti čovjekove okoline,
 • i da bi za vlastite potrebe ali i za druge kompanije obezbjeđivao međunarodni transport roba neophodnih za održavanje proizvodnih procesa.

Vizija

KVALITET, PREDANOST, KREATIVNOST i POUZDANOST, su temeljna uvjerenja, koja kao dobitna filozofija stoje iza našeg kontinuiranog uspjeha. HANO prepoznaje i daje naglasak tim vrijednostima i principima kao temelju našeg uspjeha.

Misija i vizija

Misija

HANO d.o.o. postoji da bi izrađivao i vršio montažu proizvoda koji:

 • Zadovoljavaju specificirane zahtjeve i potrebe kupaca (investitora), i korisnika istih,
 • Potpuno zadovoljavaju arhitektonske zahtjeve projekata (objekata u koje se ugrađuju),
 • Smanjuju gubitke i smanjuju utrošak toplotne energije u objektima u koje se ugrađuju,
 • Štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od štetnih atmosferskih uticaja,
 • Štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od okolinske buke,
 • Daju vrhunski estetski izgled proizvodima u koje se ugrađuju,
 • Doprinose zaštiti čovjekove okoline,
 • i da bi za vlastite potrebe ali i za druge kompanije obezbjeđivao međunarodni transport roba neophodnih za održavanje proizvodnih procesa.

Vizija

KVALITET, PREDANOST, KREATIVNOST i POUZDANOST, su temeljna uvjerenja, koja kao dobitna filozofija stoje iza našeg kontinuiranog uspjeha. HANO prepoznaje i daje naglasak tim vrijednostima i principima kao temelju našeg uspjeha.


Historija

HANO d.o.o. je osnovan 1998 i u cjelosti je u vlasništvu gosp. Nahida Hasanbegovića, građevinskog inžinjera sa preko 30 godina iskustva u predmetnoj djelatnosti, koji je još uvijek direktno uključen u svakodnevne aktivnosti kompanije.  

Krajem 1990. godine gosp.Hasanbegović se odlučuje na osnivanje vlastitog preduzeća “BOSING” sa sjedištem u Fojnici koje je uspješno djelovalo do početka rata. Po završetku rata, dana 28.03.1996. godine registruje vlastitu firmu „RAMA GLAS” d.j.l. sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Džavida Haverića b.b. (sada Kolodvorska 12b i Vlakovo 584) čija je osnovna djelatnost proizvodnja, obrada i ugradnja raznih vrsta stakala. Razvojem ove firme i sticanjem reputacije na tržištu, stvorila se potreba za formiranjem preduzeća za izradu i montažu aluminijskih staklenih fasada.

Zajedničkim ulaganjem sredstava firme “RAMA GLAS” i domaćih partnera, registruje 07.10.1998. godine kod Višeg suda u Sarajevu firmu “HANO” d.o.o. Sarajevo koja do danas uspješno posluje u okviru registrovanih djelatnosti. Visoki nivo usluge i kvalitete rada firme HANO, afirmiran putem široke mreže arhitekata, konsultanata i brojnih klijenata, stvorio je snažan portfolio kompanije u nadolazećim godinama. Rastući zahtjevi građevinskog sektora u procvatu, doveli su do formiranja specijaliziranih odjela koji funkcionišu kao integrirani skup firmi s naglaskom na aluminijske staklene fasade, premaze, stakla u arhitekturi i međunarodni transport. Svaki odjel je s jedne strane potpuno neovisan u svojoj djelatnosti, do čim s druge strane usko je integriran u poslovnu cjelinu gdje se odjeli svojom djelatnošću međusobno nadopunjuju za svaki projekat.

U višegodišnjem periodu, HANO je izrastao u jednu od najvećih kompanija u regionu za izradu i montažu aluminijskih staklenih i ventilirajućih fasada kao i za preradu stakla u pružajući visokokvalitetne proizvode i usluge koji u cjelosti zadovoljavaju međunarodne standarde.