Novi HANO projekt je A-Tower Ljubljana

Sjeverna Vrata Ljubljane dobijaju konačan izgled.

Nasuprot hotela InterContinental u izgradnji je novi hotel ATower, Zlatarne Celje.
Lokacija na Uglu Slovenske ceste i Trga Osvobodilne Fronte.

10.000  m2 staklena fasada,  od toga:

  • Trostruko termoizolaciono staklo 7.000 m2 RAMA3 Laminirano sigurnosno
  • Izolacioni stakleni parapet 3.000 m2 RG COLOR Laminirano sigurnosno

700 m2 RG SEKURITE + RG SHIELD staklenog krova.

Aluminijski SCHUCO sistemi:
SONDER Element fasada tornja, FWS 60 krov i FWS 50 prizemni dio.

Slične novosti