Misija

Misija

HANO  d.o.o. postoji da bi izrađivao i vršio montažu proizvoda koji:

 

•Zadovoljavaju specificirane zahtjeve i potrebe kupaca (investitora), i  korisnika istih,   

•Potpuno zadovoljavaju arhitektonske zahtjeve projekata (objekata u koje se ugrađuju),

•Smanjuju gubitke i smanjuju utrošak toplotne energije u objektima u koje se ugrađuju,

•Štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od štetnih atmosferskih uticaja,

•Štite unutrašnjost objekata u koje se ugrađuju od okolinske buke,

•Daju vrhunski estetski izgled proizvodima u koje se ugrađuju,

•Doprinose zaštiti čovjekove okoline, 

 

i da bi za vlastite potrebe ali i za druge kompanije obezbjeđivao međunarodni transport roba neophodnih za održavanje proizvodnih procesa.  

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes