Historija

Historija

HANO d.o.o je osnovan 1998 i u cjelosti je u vlasništvu Gosp. Nahida Hasanbegovića, građevinskog inžinjera sa preko 30 godina iskustva u predmetnoj djelatnosti, koji je još uvijek direktno uključen u svakodnevne aktivnosti kompanije.  

Krajem 1990. godine gosp.Hasanbegović se odlučuje na osnivanje vlastitog preduzeća “BOSING” sa sjedištem u Fojnici koje je uspješno djelovalo do početka rata.

 

Po završetku rata, dana 28.03.1996. godine registruje vlastitu firmu „RAMA GLAS” d.j.l. sa sjedištem u Sara-jevu, u ulici Džavida Haverića b.b. ( sada Kolodvorska 12b ) čija je osnovna djelatnost proizvodnja, obrada i ugradnja raznih vrsta stakala.

 

Razvojem ove firme i sticanjem reputacije na tržištu, stvorila se potreba za formiranjem preduzeća za izradu i montažu aluminijskih staklenih fasada.

Zajedničkim ulaganjem sredstava firme “RAMA GLAS” i domaćih partnera, registruje 07.10.1998. godine kod Višeg suda u Sarajevu firmu "HANO" d.o.o. Sarajevo koja do danas uspješno posluje u okviru registrovanih djelatnosti.

 

Visoki nivo usluge i kvalitete rada firme HANO, afirmiran putem široke mreže arhitekata, konsultanata i brojnih klijenata, stvorio je snažan portfolio kompanije u nadolazećim godinama. Rastući zahtjevi građevinskog sektora u procvatu, doveli su do formiranja specijaliziranih odjela koji funkcionišu kao integrirani skup firmi s naglaskom na aluminijske staklene fasade, premaze, stakla u arhitekturi i međunarodni transport. Svaki odjel je s jedne strane potpuno neovisan u svojoj djelatnosti, do čim s druge strane usko je integriran u poslovnu cjelinu gdje se odjeli svojom djelatnošću međusobno nadopunjuju za svaki projekat.

 

 

U višegodišnjem periodu, HANO je izrastao u jednu od najvećih kompanija u regionu za izradu i montažu aluminijskih staklenih i ventilirajućih fasada kao i za preradu stakla u pružajući visokokvalitetne proizvode i usluge koji u cjelosti zadovoljavaju međunarodne standarde.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes